รับทำบัญชี เชียงใหม่ , ตรวจสอบบัญชี เชียงใหม่ , จดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่ , ซีเอ็มเอส การบัญชีธุรกิจ

ซีเอ็มเอส การบัญชีธุรกิจ

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่ ซีเอ็มเอส การบัญชีธุรกิจ

รับทำบัญชีเชียงใหม่ ตรวจสอบบัญชีเชียงใหม่ จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่

ถ้าสิ่งที่ท่านกังวลสำหรับการทำบัญชีของธุรกิจท่านเป็นอย่างนี้

 • ไม่รู้ว่าจะต้องทำเอกสารอะไร และต้องยื่นภาษีอย่างไร
 • ไม่มีเวลามาทำเอง ทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่า
 • ไม่อยากจ้างพนักงานบัญชี ค่าใช้จ่ายสูง เข้าๆออกๆ ทำงานให้ไม่ต่อเนื่อง
 • ไม่มั่นใจพนักงานบัญชีที่มีอยู่ว่าจะทำงานได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานบัญชี
 • ขาดคนที่มีความรู้ความชำนาญแนะนำ วางแผนเสียภาษี ได้อย่างถูกต้อง
 • ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายหรือบริการอะไรเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม หรือต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งสรรพากรหรือไม่
 • ถ้าถูกเรียกตรวจสอบ หรือแจ้งว่าพบข้อบกพร่องในการจัดทำบัญชี และยื่นภาษี จะต้องทำอย่างไรบ้าง

รับทำบัญชีเชียงใหม่ / จดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่ / ตรวจสอบบัญชี เชียงใหม่

รับทำบัญชี เชียงใหม่ , ตรวจสอบบัญชี เชียงใหม่ , จดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่ , ซีเอ็มเอส การบัญชีธุรกิจ

เราเสนอบริการ

 • รับทำบัญชี
 • ยื่นชำระภาษี
 • ตรวจสอบบัญชี
 • รับจดทะเบียนบริษัท
 • รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
 • รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง และลูกจ้าง
  นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เป็นผู้ประกันตน
  ภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วันเช่นกัน
 • ให้คำแนะนำปรึกษางานด้านบัญชีและวางแผนภาษีแก่ธุรกิจ
  บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและวางแผนภาษีเพื่อให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

ซีเอ็มเอส การบัญชีธุรกิจ , รับทำบัญชี เชียงใหม่ , ตรวจสอบบัญชี เชียงใหม่ , จดทะเบียนบริษัท เชียงใหม

รับทำบัญชี เชียงใหม่ , รับทำบัญชีรายเดือน เชียงใหม่ , บัญชี รายเดือน เชียงใหม่ , ตรวจสอบบัญชี เชียงใหม่ , สำนักงานบัญชี เชียงใหม่ , จดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่ , บัญชีเชียงใหม่

© 2015-2017 cms-account.com All Rights Reserved. รับทำบัญชี เชียงใหม่ , ตรวจสอบบัญชี เชียงใหม่ , จดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่